logo

Personvern

 

Personvernerklæring kunder og samarbeidspartnere for Gunnar Knutsen AS

Behandlingsansvarlig

Frank Vestveit er på vegne av Gunnar Knutsen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk i vår kundedatabase dvs. opplysninger om tidligere handel.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med dere.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og historikk i forbindelse med deres kundeforhold hos oss via e-post og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med deres handel. Der vi mangler vesentlig informasjon som er tilgjengelig offentlig blir dette hentet fra offentlig register.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Men for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere og eventuelle leiebiler.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp og samarbeid med oss lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Emilie Løvik som kan nås på emilie@gunnarknutsen.no som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Frank@gunnarknutsen.no. tlf: 918 43 100
Gunnar Knutsen AS Økrisletta 11
1340 Skui