logo

Om oss

 

Gunnar Knutsen AS utfører alle typer massetransport. Vi transporterer og henter masser fra store og små byggeprosjekter. Det kan variere fra en garasjetomt til store næringsbygg med flere titalls tusen m3, som skal transporteres vekk og deponeres på fyllplasser. Vi har satt oss som målsetting at ”intet oppdrag er for lite og intet oppdrag er for stort”. Vi har også stått for opplastning av massene, når våre oppdragsgivere har ønsket det.

 

Gunnar Knutsen har gjennom flere år levert knuste steinmaterialer til våre kunder, til svært konkurransedyktige priser. Dette er noe som flere av våre kunder benytter seg av. Vi leverer derfor store mengder pukk i Oslo, deler av Akershus, Røyken og Drammen regionen.

 

Kunder:
Gunnar Knutsen AS sin kundegruppe består i hovedsak av større og mindre entrepenører. Vi har også en del henvendelser fra private, om levering av pukk og utkjøring av eneboligtomter.